Advertisement

Program Graduan Cemerlang (GrEP) Tajaan MARA


Permohonan GrEP 2024 telah dibuka mulai 6 Mei 2024 sehingga 24 Mei 2024.

GRADUATE EXCELLENCE PROGRAMME (GrEP) MARA 2024

MARA menawarkan Graduate Excellence Programme (GrEP) iaitu program penajaan pelajaran berbentuk Pinjaman Boleh Ubah bagi pelajar ke peringkat Pasca Siswazah (Sarjana dan Doktor Falsafah) di Institusi Pengajian Tinggi terkemuka dalam dan luar negara kepada graduan cemerlang dalam bidang.

Berikut dikongsikan maklumat lanjut tentang cara permohonan program ini serta syarat-syaratnya.

Tarikh Permohonan GrEP MARA 2024

Syarat Umum

Pemohon perlu memenuhi syarat umum yang ditetapkan iaitu:

 1. Pemohon dan salah seorang ibu atau bapa adalah bertaraf Bumiputera dan warganegara Malaysia.
 2. Had umur pemohon pada 31 Disember 2024 di peringkat pengajian berikut:
  a) Sarjana – Tidak melebihi 40 tahun
  b) Doktor Falsafah- Tidak melebihi 45 tahun
 3. Pemohon telah menamatkan pengajian di peringkat Ijazah Pertama/Sarjana dengan kejayaan akademik cemerlang.
 4. Pemohon perlulah mendapatkan pengesahan dari doktor bertauliah bahawa pemohon adalah sihat dan boleh melanjutkan pengajian.
 5. Pemohon/ibu/bapa/penjaga/pasangan tidak termasuk dalam Senarai Hitam (blacklisted) MARA atau dalam tindakan UndangUndang MARA.
 6. Pemohon tidak mendapat bantuan kewangan/tajaan daripada mana-mana agensi bagi pengajian di peringkat yang sama.
 7. Pemohon mendapat pelepasan/penangguhan kontrak perkhidmatan atau bayaran balik pinjaman daripada badan penaja lain. Bagi calon yang sedang dalam perkhidmatan perlu mendapat kelulusan cuti belajar atau pengesahan bertulis daripada majikan.
 8. Pemohon tidak pernah ditamatkan bantuan oleh mana-mana penaja atas sebab tindakan disiplin, menyalahi undang-undang negara serta tidak pernah diberhentikan oleh mana-mana Institusi Pengajian atas masalah akademik/disiplin.

Syarat Akademik

Selain itu juga, pemohon perlu memenuhi syarat akademik yang ditetapkan iaitu:

i) Sarjana Dalam Negara

 • Pemohon memiliki Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh kerajaan dengan pencapaian CGPA minimum 3.00 atau yang setaraf dengannya bagi pengajian peringkat terdahulu.

ii) PhD Dalam Negara

 • Pemohon memiliki kelayakan Sarjana yang diiktiraf oleh kerajaan dengan pencapaian CGPA minimum 3.50 atau yang setaraf dengannya.

Bagi pengajian peringkat Sarjana Senibina, pemohon perlu mempunyai kelayakan yang diiktiraf oleh Lembaga Arkitek Malaysia (LAM) dan pengalaman kerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya 6 bulan.

Selain itu, pemohon yang tidak memenuhi syarat CGPA seperti yang dinyatakan layak dipertimbangkan, sekiranya memiliki pengalaman kerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya 3 tahun.

Syarat Program

Syarat program yang juga perlu dipenuhi pemohon adalah seperti berikut:

 1. Pemohon yang sedang atau akan memulakan pengajian sebelum atau pada 31 Disember 2024.
 2. Mempunyai baki tempoh pengajian sekurang-kurangnya 1 tahun bagi pengajian peringkat Sarjana dan 2 tahun bagi pengajian peringkat Doktor Falsafah.
 3. Untuk pengajian peringkat Doktor Falsafah (PhD) yang tidak memenuhi syarat ranking university by subjects layak dipertimbangkan sekiranya H-Indeks 30 dan ke atas bagi penyelia utama. H-Indeks merujuk Scopus, World of Science dan Google Scholar.
 4. Pemohon mendapat tawaran pengajian daripada Institusi Pengajian dalam negara seperti dalam senarai IPT.
 5. Pemohon mendapat tawaran bersyarat (Conditional Offer) atau tanpa syarat (Unconditional Offer) daripada Institusi Pengajian terkemuka luar negara seperti dalam senarai IPT.
 6. Pemohon belum mempunyai kelayakan akademik bagi peringkat pengajian yang akan diikuti.
 7. Kursus yang diikuti telah mendapat pengiktirafan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).
 8. Permohonan terbuka untuk pengajian secara sepenuh masa sahaja mengikut kursus dalam bidang terpilih.
 9. Pemohon yang sedang bekerja pula boleh dipertimbangkan untuk pengajian secara separuh masa di dalam negara dan hanya yuran pengajian sahaja yang akan ditaja mengikut kursus dalam bidang terpilih.
 10. Pelajar yang telah memiliki kelayakan yang sama dengan bidang yang ingin dipohon tidak akan dipertimbangkan.

Tatacara Permohonan Program Graduan Cemerlang MARA

Permohonan pinjaman pelajaran ini boleh dibuat menerusi langkah-langkah berikut:

 1. Layari laman web permohonan iaitu https://educationloan.mara.gov.my/V4/sa/#/Login.
 2. Klik butang ‘Daftar Sekarang.’
 3. Isi butiran yang diperlukan dan klik butang ‘Daftar Akaun.’
 4. Log masuk dengan memasukkan no kad. pengenalan dan kata laluan.
 5. Lengkapkan maklumat permohonan dengan lengkap.
 6. Klik butang hantar permohonan.

Maklumat dan Pertanyaan Lanjut

Maklumat lanjut mengenai program ini, sila layari https://www.mara.gov.my/graduate-excellence-programme-grep-10/

Sebarang pertanyaan mengenai Program Graduan Cemerlang MARA (GrEP) 2024, sila hantar email ke grepdn@mara.gov.my.

Advertisement(Visited 51,498 times, 85 visits today)

Leave a Comment